V náväznosti na 1. ročník festivalu pokračuje úspešná slovenská klaviristka v zhmotňovaní svojej myšlienky a so zámerom  vytvorenia tradície. Čo znamená pre Salzburg Mozart, to pre Bratislavu  Hummel! Naše hlavné mesto je právom hrdé na skladateľa európskeho  rangu, ktorého odkaz dodnes zaznieva v mnohých krajinách sveta. 
„Hummel  Fest" je prvým festivalom na Slovensku, ktorý čerpá z tejto udalosti a ponúka  nový pohľad na Slovensko a jeho kultúru. Projekt chce súčasne prispieť  i k tomu, aby bolo Slovensko modernou a zodpovednou krajinou, ktorá si  váži svoje korene, históriu a kultúru a snaží sa sprostredkovať túto  skutočnosť čo najväčšej skupine ľudí. Idea zvyšovania záujmu širokej  umeleckej a laickej verejnosti o život a dielo človeka, veľkej osobnosti a  skladateľa J. N. Hummela a aj o jeho rodné mesto Bratislavu, zostáva i  naďalej veľkorysým zámerom festivalu.