Johann Nepomuk Hummel 


Medzinárodný festival usporiadaný pri príležitosti spomienky na bratislavského rodáka a hudobného skladateľa


„Hummel Fest“ vyrástol z myšlienky úspešnej klaviristky Krisztiny Marouf Gyöpös, víťazky mnohých medzinárodných klavírnych súťaží, ako  spomienka na „symbol Bratislavy“- jedinečnú osobnosť, bratislavského  rodáka a hudobného skladateľa J. N. Hummela, pri príležitosti jeho 240.  výročia narodenia. 

J. N. Hummel svojím pôsobením vo viacerých mestách Európy vytvára i dnes  mosty medzi národmi Európskej Únie. Pravdepodobne každého občana  Bratislavy naplní hrdosťou myšlienka, že v jeho meste žil jeden  z najvýznamnejších skladateľov rozvíjajúci odkaz Mozarta, ktorý svojou  tvorbou ovplyvnil Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna. Hummel a Bratislava neodmysliteľne patria k sebe a osobnosť  tohto významného hudobníka šíri jej dobré meno nielen po Slovensku,  ale i v zahraničí.