Salzburg a Mozart, Rohrau a Haydn, Lipsko a Bach... Bratislava a Hummel! Aj "krásavica na Dunaji" má svoju "srdcovku" a popri bohatom zozname svojich osobností má čo ponúknuť - J. N. Hummela! Svojím kľúčovým postavením medzi mestami Európy, prostredníctvom tejto výnimočnej osobnosti, spája Slovensko so svetom. Som preto právom hrdá na skladateľa európskeho rangu, ktorého odkaz dodnes zaznieva v mnohých krajinách sveta.

Moja veľká vďaka a úcta patrí i osobnostiam Bratislavy, inštitúciám- slovenským i zahraničným, za podporu projektu a samozrejme vynikajúcim hudobníkom, ktorí poctia festival svojím umením.

Vážení návštevníci "Hummel Fest-u 2018", teším sa na stretnutie s Vami a prajem Vám úprimne radosť a uspokojenie z krásneho umeleckého zážitku.

Umelecká riaditeľka festivalu